Det du drømte om uden at vide det!

Takeawalk

Plantegning

Drone optagelser‍‍‍

Per Loll

Dansk Miljørådgivning A/S

Min gode kollega i DMRs udviklingsafdeling, Poul Larsen, har haft snarrådighed til at se et potentiale for vores kunder i en teknologi, der tilbydes af takeawalkVR, og som pt. anvendes indenfor helt andre brancher. Her er vi således - lidt tilfældigt - faldet over en Game Changer, dvs. ny teknologi, til rette pris, som kan erstatte nogle (dybest set) ineffektive arbejdsgange i vores opgaveløsning.

Det er et sjældent tilfælde af at vi kan få løst nogle delopgaver hurtigere, bedre og billigere for vores kunder. I mit virke som udviklingsleder kan jeg ikke huske at vi før faldet over ny teknologi, der er så meget bedre end det vi har i forvejen, at det vinder på alle tre parametre. Samtidig kan det umiddelbart implementeres i vores opgaveløsning, med kun ganske få småjusteringer, og der kan skabes en fuldstændig sømløs overgang fra vores gamle produkt til det nye. Vi har at gøre med en "no-brainer".

Denne teknologi kommer til at gøre en del af vores nuværende arbejdsgange overflødige, og fjerner dermed en del af vores eksistensgrundlag (heldigvis kun en mindre del). Men det er i vores kunders klare interesse, at vi kommer i gang med at bruge teknologien med det samme.

DMR har derfor valgt at smide kul i kedlen, som de første, frem for at blive efterladt i støvskyen på perronen. Efter min bedste vurdering er det her noget der kommer til at batte!

Kommentar

JesPer roy

takeawalkvr aps

I min dagligdag forsøger jeg altid at finde steder, hvor vores produkter passer bedst ind.

Da jeg bliver kontaktet af DMR for at undersøge mulighederne for at anvende, bl.a. Virtuel Reality til at dokumentere ejendomme, var det som om at de produkter jeg kunne præsentere, havde fundet sin rette plads.

Vi må konstatere at tiden hvor man tog ud og lavede tegninger med måleudstyr er overstået. Teknologi giver os præcisionen i tegningerne, men der findes heller ikke en bedre måde at dokumentere ejendomme på, end de to muligheder vi præsenterer her. (Takeawalk og interaktiv plantegning).

At se hvordan vi i fællesskab, har fundet måder hvorpå vi kunne lette arbejdsgange, optimere og forbedre processer har været enormt givende, og jeg har aldrig set vores produkter passe bedre til en kundegruppe end her.

Interaktiv Plantegning med 360/VR billeder

Praktisk info

  • TakeawalkVR har fotografer og opmåler i hele landet
  • Takeawalk virker både på smartphones og tablet
  • Takeawalk er primært et produkt der virker indenfor , hvis takeawalk ikke er muligt udenfor, laves der den interaktive plan.
  • Takeawalk har også mulighed for Virtuel reality

Udfyld kontakt formularen til højre hvis du vil have priser eller anden information om takeawalkVR´s produkter.

rEGION SYDDANMARK

Region Syddanmark gennemfører et udviklingsprojekt kaldet Obduktionsprojektet, som har til formål at fremskaffe ny, generel viden, der kan lede til en forbedret effektivitet af fremtidige undersøgelses- og afværgetiltag i forhold til jordforureninger, der udgør en indeklimarisiko. Takeawalk er en af flere projektidéer, som gennemføres i forbindelse med projektet.   Vi synes det er oplagt at afprøve dette nye teknologiske, visuelle værktøj. Vi forestiller os Takeawalk kan bidrage til at forbedre og effektivisere regionens arbejde i forbindelse med indhentning af relevante data og observationer på de lokaliteter, hvor regionen arbejder. Vi ser også et potentiale i, at der kan udarbejdes målfast tegningsmateriale på baggrund af Takeawalk-optagelserne, og at det kan komme alle involverede parter til gavn i udbuds-/tilbudsfasen men også i forbindelse med selve gennemførelsen af undersøgelser og/eller afværgeforanstaltninger. Det giver mulighed for at alle kan ”besigtige” lokaliteten deltaljeret fra ”skrivebordet” og alle får adgang til de samme informationer. Samtidig foreligger den fornødne fotodokumentation.   Da Region Syddanmark pt. har kortlagt ca. 4600 forurenede grunde og ca. 5500 som kan være forurenede og fremadrettet forventer at finde og vurderer yderligere ca. 4-5000 grunde, ser vi et stort potentiale i Takeawalk i forhold til regionens indsats i forbindelse med gennemførelsen af det store antal forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger på forurenede grunde.